Formsprutning

I Götene finns 35 formsprutningmaskiner med 25-1000 Tons låskraft, ytan är ca 9000 m2. I huset finns flera metoder för förädling, en modern maskinpark kombineras med två skift och bemannad natt. 

2K-Formsprutning

Antal detaljer styr valet av manuell eller äkta dubbelsprutning. Äkta 2K med roterande verktygshalva sker i 160 Tons maskin. Mjuka, ergonomiska greppytor är en av metodens mest vanliga applikation. Vi stöttar gärna med råd avs. val av lämpliga plastmaterial för bästa vidhäftning.

Tampongtryckning

Elegant process för dekorering av plastdetaljer, stor frihet råder vid val av kulör. Utrustningen för tryck kan placeras i cell för tryck i direkt anslutning till formsprutning. Tryckning kan även utföras som ett eftertempo.

Varmprägling

Ett alternativ till tampongtryckning för dekorering av formsprutat gods, sker med fördel "in-line". Ev. skifte av färg är enkelt, färgen sitter på rulle. Metoden möjliggör bl a dekor med blanka, metalliknande färger.

IML - In Mould Labeling

Kundspecifik etikett placeras i formverktyget mha robot, efter formsprutning är etiketten en integrerad del av slutgiltig produkt. Som alternativ till lack & tryck så ger metoden möjlighet till dekorering med valfritt motiv.

Ultraljudssvetsning

Val av termoplast, geometri och utfomning av enegiriktare är några av faktorerna som påverkar det svetsade slutresultatet. En korrekt utförd svets ger en fog som är starkare än omkringliggande material. Vid önskemål så stöttar vi med råd och input.