Provverktyg

Förenklad konstruktion för bästa kostnad och tid, verktyg av aluminium. Manuell hantering, detaljer av korrekt termoplast. Förfarandet väljs ofta vid behov av en förserie alternativt om volymen förväntas bli mellan några hundra till några tusen detaljer per år.

Lågvolymsverktyg

Konstruktionen anpassas för en mera automatiserad formsprutningsprocess. Verktygen tillverkas av aluminium eller stål, valet styrs av önskad seriestorlek, termoplast och förväntad livslängd. Formsprutning under produktionsriktiga förhållanden, valfri ytfinish.

 

Verktyg för volymproduktion

Verktygen tillverkas i stål och tradas ofta från Asien. Egen personal på plats kontrollerar tidplaner, närvarar vid provkörning, ombesörjer leverans av provdetaljer samt frakt av formverktygen till Sverige. Smidig hantering vid uppstart säkras genom att all tillverkning utförs enligt framtagen verktygsstandard.