30 oktober 2015

Infärgning

Svarta modeller kan erhållas, flera standard-kulörer finns på lager. Färgen tränger in ett par tiondels mm i ytan, mått och hållfasthet påverkas ej. Skraptåligheten hos infärgade detaljer är god. Infärgningen sker i ett uppvärmt bad, med normal framförhållning påverkas inte leveranstiden.

Tillbaka