15 januari 2018

Prototal AB renodlar sin verksamhet

Prototal AB har beslutat att renodla sin verksamhet för att kunna erbjuda spetskompetens inom följande teknikområden:
- Additiv tillverkning (3d-printing)
- Gjutna produkter 
- Formsprutning med tillhörande Verktygstillverkning.

Som ett led i detta kommer därför en tydligare uppdelning mellan de olika produktionsenheterna, Prototal AB och Prototal PDS AB, att genomföras där tjänster och produkter kommer hanteras enligt följande:

 

Prototal AB med tillverkningsort Jönköping:

- 3D-printing i teknikerna SLA, SLS, MJF (HP)

- PUR-gjutning (vakuum + RIM)            

- Verktygstillverkning för formsprutning 

 

Prototal AB med tillverkningsort Vinninga

- Formsprutning i låg- och mellanvolym


Prototal PDS AB med tillverkningsort Götene:

- Formsprutning i högvolym

- Verktygsförsäljning, stålverktyg för formsprutning

 

 

Ovanstående förändringar innebär att enheten i Vinninga, tidigare del av Prototal PDS AB, från årsskiftet inrangeras i samma organisationsnummer som Prototal AB Jönköping.

 

Prototal AB                                                  

Org.nr 556015-5532                                             
VAT: 556015553201                    
SWIFT: NDEASSES        
IBAN: SE9795000099602601220979   
Bankgiro : 5520-2485

Prototal PDS AB

Org. nr. 556507-3078
VAT nr. 556507307801
SWIFT: NDEASSES
IBAN: SE2395000099604242890178
Bankgiro: 5760-5867

 

Vid frågor kontaktas din ordinarie kontaktperson.