PDS är ett branschoberoende plastföretag för produktion av formverktyg och formsprutning. Prototyper, små- & medelstora serier tas fram hos systerbolaget i Jönköping, volymproduktion och förädling av plastdetaljer sker på anläggningen i Götene. Sedan 2012 är PDS en del av Prototal-koncernen.

Nyheter & Aktuella Händelser