PDS är ett branschoberoende företag med tjänster för prototyper, formverktyg och formsprutning av plastartiklar. Prototyper, små- & medelstora serier tas fram i Vinninga, volymproduktion och förädling av plastdetaljer sker på anläggningen i Götene. Sedan 2012 är PDS en del av Prototal-koncernen.

Nyheter & Aktuella Händelser